PLACATED WITH ANCHORAGES

Size


  • .

Disposem d'ancoratges d'acer galvanitzat per a la fixació de les lloses per aplacat de façanes amb total seguretat.