BOOMERANG

Format


ligero trafico personal

És un nou format amb múltiples possibilitats estètiques i combinacions. És especialment atractiu ja que permet harmonitzar zones transitables amb zones per als vianants i zones verdes al mateix temps que possibilita la combinació amb gespa o altres espècies vegetals, donant com resultat un paviment ecològic.

Es fabrica amb textura Stone-Tile.