BITONE

Format


  • UNE-EN 13748-2


    34,5 x 15,3 x 4,2 cm


ligero trafico personal

Bitone és un paviment fabricat en exclusiva per Paviments Lloseta i caracteritzat per la seva bitextura (polit i granallat).

Per la seva forma, dimensions i espessor, les peces queden perfectament entrellaçades i subjectes al sòl, permetent el pas ocasional de vehicles lleugers. La combinació de les dues textures aconsegueix un efecte visual altament estètic en contrastar els colors vius i del polit i uns altres més suaus del granallat. El caràcter antilliscant s'aconsegueix gràcies a la superfície granallada unida a les estries de baix relleu que forma el propi disseny. El material es autopolimenta i autonetetja pel seu ús conservant així la seva bellesa i colors originals. Bitone també pot fabricar-se amb la seva superfície totalment polida o granallada.

Totes aquestes característiques fan que la seva col·locació sigui molt adequada per a passejos, places, bulevards, terrasses, entrades de centres comercials, ...

A causa de les seves elevades característiques físic mecàniques de resistència i durabilitat, és un terra apte per a habitatges, espais públics (galeries comercials, supermercats, estacions, aeroports, escoles, centres de salut, hospitals,...) també es fabriquen complements com a escales, peces de coronació, rodapeus,...energia reciclado
huella