LLAMBORDA STONE TILE

Format


 • UNE-EN 1338


  12,2 x 18,2 x 5,2 cm
  12,2 x 18,2 x 8 cm
  12,2 x 24,2 x 5,2 cm
  12,2 x 24,2 x 8 cm
  12,2 x 24,2 x 10 cm
  20 x 30 x 8 cm

ligero trafico pesado trafico personal

Es un nou concepte de llamborda de pedra reconstruïda. La qualitat estètica de la cara, sense porositats, millor compactació, textura més uniformes, es tradueix en una escassa permeabilitat, permanència dels colors amb més llum i un desgast pràcticament nul per abrasió, amb un envelliment molt noble.

Tot això s'aconsegueix amb el sistema de fabricació "Hermetic", desenvolupat en exclusiva per Paviments Lloseta, amb la cara vista cap avall, la combinació d'una fase de vibrocompactació a baixa pressió, l'última tecnologia del terratzo amb altíssimes pressions de modelo i tractament "Durobrill". A aquests avantatges se li afegeix una àmplia gamma d'entonacions  amb textures "Duropétreo", "Stone Tile",  tosquejats i hidràulica.